program details


पश्चिम डायरी (विहान)

पश्चिम डायरी मध्य तथा सुदूर पश्चिमका प्रमुख खबरहरुको संगालो हो । हरेक विहान साढे ६ बजेदेखि ७ बजेसम्म प्रसारण हुने पश्चिम डायरी समाचार पारखीहरुका माझ

Schedule

Days Time
Everyday 6:30 - 7:00

Previous Episodes